Misja

Naszą misją jest wychowywanie ludzi młodych w duchu umiłowania Trójjedynego Boga Wszechmogącego i Ojczyzny, tak aby stali nieugięcie na straży honoru swego i honoru Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Prawda płynąca z Krzyża, znaku męki i Zbawienia, będzie nam wszystkim Domem do którego chcemy powracać.