Zadania publiczne

Zadanie Media Narodowe/ Warszawa – obywatelski portal lokalny, które polegało na stworzeniu lokalnej odsłony portalu Media Narodowe, sfinansował Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w wysokości 198 172,30 zł ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Zadanie Rozwój bezpieczeństwo i możliwości organizacyjnych Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które polegało na doposażeniu Straży Marszu Niepodległości (np. w łączność ratowniczą, defibrylator), sfinansował Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wysokości 400 000 zł ze środków programu “Fundusz Patriotyczny – Wolność po Polsku – edycja 2022”.

Zadanie Marsz Niepodległości – nowoczesność i tradycja, które polegało na doposażeniu obchodów patriotycznych organizowanych przez Stowarzyszenie w wyposażenie techniczne (np. scenę, oświetlenie, telebim), sfinansował Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w wysokości 1 300 000 zł ze środków programu “Fundusz Patriotyczny – Wolność po Polsku – edycja 2021”.