Chcesz dostawać od nas powiadomienia na temat prowadzonej przez nas działalności i utrzymywać z nami kontakt? Wpisz swoje imię i adres email poniżej.

Pamiętaj, że w każdej chwili możemy zostać usunięci z portali społecznościowych (Facebook, Twitter i inne) i nie będziesz mógł utrzymywać z nami żadnej łączności.Chcesz wesprzeć naszą działalność?! Przekaż nam 1% ze swego podatku!

Zbiórkę prowadzimy przez Fundację Kazimierza Wielkiego. PIT proszę wypełnić ze wzorem podanym na grafice poniżej: Numer KRS: 0000320750, Cel szczegółowy 1%: MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI

 


Drodzy Rodacy!

Niezmiernie ważne dla nas jest to, że w ramach prowadzonej przez nas działalności możemy liczyć na aktywną Państwa obecność. Nie ulega wątpliwości prawidłowość, mówiąca o budowaniu wielkich projektów, tylko za współpracą zorganizowanej społeczności, narodu. Nie inaczej konstruowany był Marsz Niepodległości, jedna z największych manifestacji patriotycznych na Świecie. Jednak sukces ten nie byłby możliwy do osiągnięcia przez pojedyncze organizacje, ale wynika z ciężkiej pracy mniej, czy bardziej zaangażowanych na różnych płaszczyznach wszystkich, polskich patriotów! Tylko zaangażowanie każdego z nas, nie pozostawianie obojętnie tego, co dzieje się u szczytu władzy, może przybliżyć nas do państwa, które będzie reprezentowało interes Polaków, a nie zachodnich lobbystów.
Szanowni Państwo! Marsz Niepodległości, to tak naprawdę początek drogi. Wraz z rozrostem naszych możliwości nastawiamy się na coraz to ambitniejsze projekty. W zasadzie od 11 listopada intensywnie pracujemy nad stworzeniem medium, a konkretnie telewizji, która będzie w stanie sprostać wielkiemu popytowi na wartościowe treści, stanowiąca realną alternatywę dla stacji głównego nurtu. Myślimy o prowadzeniu na żywo transmisji za pośrednictwem portalu, ale także o udostępnianiu jej w czasie rzeczywistym na portalach społecznościowych. Oczywiście będą przez nas prezentowane elementy popularnonaukowe i dyskusyjne, ale chcemy też duży nacisk położyć na programy informacyjne i dokumentalne. Zdajemy sobie sprawę ze skali przedsięwzięcia, dlatego w związku z tym, po raz kolejny zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o wsparcie na każdym możliwym polu. Jesteśmy w trakcie tworzenia studia nagrań, co wiąże się z dużym nakładem finansowym. Staramy się inwestować dostępne środki na tyle celnie, by zapewnić samowystarczalność, jednakże wciąż do zrealizowania całości projektu brakuje nam funduszy. Również w związku z rozpoczynającym się Nowym Rokiem, życzymy Państwu wielu sukcesów, radosnych i szczęśliwych chwil w gronie rodzinnym i kolejnych powodów do dumy nie tylko z pochodzenia, ale i z dostatniego życia w naszym kraju!