media narodowe

Wybierz formę płatności i przekaż darowiznę na pokrycie kosztów organizacji Marszu Niepodległości 2017
Chcesz otrzymywać powiadomienia na temat prowadzonej przez nas działalności?

Drodzy Rodacy!


Niezmiernie ważne dla nas jest to, że w ramach prowadzonej przez nas działalności możemy liczyć na aktywną Państwa obecność. Nie ulega wątpliwości prawidłowość, mówiąca o budowaniu wielkich projektów, tylko za współpracą zorganizowanej społeczności, narodu. Nie inaczej konstruowany był Marsz Niepodległości, jedna z największych manifestacji patriotycznych na Świecie. Jednak sukces ten nie byłby możliwy do osiągnięcia przez pojedyncze organizacje, ale wynika z ciężkiej pracy mniej, czy bardziej zaangażowanych na różnych płaszczyznach wszystkich, polskich patriotów! Tylko zaangażowanie każdego z nas, nie pozostawianie obojętnie tego, co dzieje się u szczytu władzy, może przybliżyć nas do państwa, które będzie reprezentowało interes Polaków, a nie zachodnich lobbystów.


Szanowni Państwo! Marsz Niepodległości, to tak naprawdę początek drogi. Wraz z rozrostem naszych możliwości nastawiamy się na coraz to ambitniejsze projekty. W zasadzie od 11 listopada intensywnie pracujemy nad stworzeniem medium, a konkretnie telewizji, która będzie w stanie sprostać wielkiemu popytowi na wartościowe treści, stanowiąca realną alternatywę dla stacji głównego nurtu. Myślimy o prowadzeniu na żywo transmisji za pośrednictwem portalu, ale także o udostępnianiu jej w czasie rzeczywistym na portalach społecznościowych. Oczywiście będą przez nas prezentowane elementy popularnonaukowe i dyskusyjne, ale chcemy też duży nacisk położyć na programy informacyjne i dokumentalne. Zdajemy sobie sprawę ze skali przedsięwzięcia, dlatego w związku z tym, po raz kolejny zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o wsparcie na każdym możliwym polu. Jesteśmy w trakcie tworzenia studia nagrań, co wiąże się z dużym nakładem finansowym. Staramy się inwestować dostępne środki na tyle celnie, by zapewnić samowystarczalność, jednakże wciąż do zrealizowania całości projektu brakuje nam funduszy. Również w związku z rozpoczynającym się Nowym Rokiem, życzymy Państwu wielu sukcesów, radosnych i szczęśliwych chwil w gronie rodzinnym i kolejnych powodów do dumy nie tylko z pochodzenia, ale i z dostatniego życia w naszym kraju!