Tag: Ordo Iuris

  • Marsz Niepodległości 2021 jest sprawozdanie Ordo Iuris

    Marsz Niepodległości 2021 jest sprawozdanie Ordo Iuris

    Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris sporządził sprawozdanie dotyczące tegorocznego Marszu Niepodległości, wynika z niego, że podczas organizowanego przez nasze stowarzyszenie zgromadzenia „nie odnotowano większych naruszeń prawa”. Bezpieczeństwo i eliminacja prowokatorów były na liście głównych celów zarządu stowarzyszenia.

  • Konferencja prasowa – Wielka OFENSYWA wobec kłamliwych mediów!

    Konferencja prasowa – Wielka OFENSYWA wobec kłamliwych mediów!

    „Ordo Iuris”, która odbyła się pod siedzibą wydawcy telewizji TVN. Na konferencji prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz informował o ogromnej skali kłamstw i manipulacji mediów w Polsce, które uderzają nie tylko bezpośrednio w jego osobę, ale również w każdego patriotę, który kocha własną ojczyznę.