Marsz Niepodległości 2021 jest sprawozdanie Ordo Iuris

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris sporządził sprawozdanie dotyczące tegorocznego Marszu Niepodległości, wynika z niego, że podczas organizowanego przez nasze stowarzyszenie zgromadzenia „nie odnotowano większych naruszeń prawa”. Bezpieczeństwo i eliminacja prowokatorów były na liście głównych celów zarządu stowarzyszenia.

Po perypetiach związanych z organizacją Marszu Niepodległości, on sam przebiegł wyjątkowo spokojnie. Potwierdza to raport Instytutu Ordo Iuris oraz doniesienia medialne, także tych mediów, które zazwyczaj nie są przychylne inicjatorom Marszu

Kamil Smulski, Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris

Dokument, który powstał dzięki monitoringowi patriotycznego wydarzenia potwierdza, że organizatorzy zachowywali się zgodnie z obowiązującym prawem. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości zagwarantowało dostęp do spotkań organizacyjnych na każdym szczeblu i do wszystkich miejsc związanych z organizacją marszu. Kilkunastu przedstawicielom Ordo Iuris monitorowało wydarzenie.

Uczestnikami zgromadzenia były rodziny z dziećmi, reprezentanci znacznej liczby organizacji społecznych i politycznych, wspólnot religijnych. Media podkreślały obecność przedstawicieli wielu narodowości i religii.

W toku obserwacji nie stwierdzono jakichkolwiek sprzecznych działań inicjatora Marszu. Odnotowane, nieliczne w skali Marszu, ekscesy uczestników spotkały się z właściwą reakcją inicjatora wydarzenia.

Fragment Sprawozdania

Całe sprawozdanie dostępne jest pod poniższym odnośnikiem.

Sprawozdanie Ordo Iuris z monitoringu Marszu Niepodległości 2021