Świętych obcowanie!

Znamy imiona świętych uznanych przez Kościół Katolicki jest jednak niezliczona rzesza dusz w Królestwie Niebieskim, która dzięki swej miłości do bliźniego i Boga dostąpiła najważniejszego w ich życiu – ZBAWIENIA!

Świętych obcowaniem nazywamy związek duchowy świętych w niebie z duszami w czyśćcu i z wiernymi na ziemi

„Apologetyczny Katechizm Katolicki” ks. Walenty Gadowski

Oddajemy dzisiaj cześć tym wszystkim, którzy weszli już do chwały niebieskiej, a nam wskazują drogę pokornego i zgodnego z Prawem Bożym życia, które doprowadzi nas do miłości i zbawienia. To również czas refleksji nad naszym stanem duchowym, kiedy możemy zadać sobie trudne pytania: czy gdybym teraz umarł dostąpiłbym zbawienia, czy mógłbym przynajmniej odpokutować w czyśćcu, a może trafiłbym na wieczne potępienie? Tej refleksji brakuje współczesnemu człowiekowi, a przez to skazujemy cywilizację łacińską na upadek. Dlatego w tym dniu o cywilizację, której tak bardzo odrodzenia pragniemy, powalczmy w swoich sercach.