RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorami Twoich danych osobowych są:

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości
ul. Słomińskiego 15/509A
00-195 Warszawa 
KRS 0000406677, zwane dalej „SMN”

oraz

Stowarzyszenie Młodzież Wszechpolska
ul. Świderska 109J/19
03-128 Warszawa 
KRS 0000156223, zwane dalej „MW”

oraz

Ruch Narodowy
ul. Noakowskiego 10/12
00-666 Warszawa 
EwP 371, zwany dalej „RN”

 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
– realizacja wolontariatu w trakcie wydarzenia Marsz Niepodległości, w tym zaangażowanie w działania Straży Marszu i punktów informacyjnych oraz w prowadzenie zbiórki publicznej i sprzedaży gadżetów;

– realizacja statutowych działań SMN, MW i RN w tym realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratorów;

– realizacja zadań w interesie publicznym;
– realizacja umów;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przesyłanie do Ciebie informacji o podejmowanych  przez SMN, MW i RN działaniach statutowych, elektronicznie na podany adres e-mail;

– realizacja obowiązków mających swoje źródło w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, np. w przypadku wykonania umowy darowizny – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2018 poz. 395 z późn. zm.)

3. Zbieramy dane, które pozwolą nam:
– zaangażować Cię w działalność SMN, MW i RN w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób;  
– podziękować Ci za zaangażowanie i uczestnictwo w naszych wydarzeniach publicznych;

– informować Cię o wydarzeniach oraz o publikacjach wartych przeczytania;
– informować Cię o przeprowadzonych i planowanych przez nas inicjatywach.

4. Podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w art. 6 lit. a, b, e i f oraz art. 9 ust. 2 lit d RODO.

5. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych jest niezbędne dla zaangażowania Cię w działalność .SMN, MW i RN.

6. Twoje dane będą przetwarzane przez niezbędny czas do realizacji wymienionych wyżej celów lub do czasu, gdy wyrazisz sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

7. Twoje uprawnienia:
– prawo wglądu do Twoich danych osobowych;
– prawo do żądania sprostowania danych osobowych, gdy zawierają błędy;
– prawo do wniesienia sprzeciwu oraz żądania ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych;
– prawo do przeniesienia Twoich danych osobowych, np. do zaprzyjaźnionej organizacji;
– prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
– prawo do cofnięcia zgody, tylko w przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Twoja zgoda i brak jest jednocześnie innej podstawy przetwarzania.

W razie potrzeby uzyskania odpowiedzi na pytania lub realizacji swoich praw, zapraszamy do kontaktu na adres e-mail: [email protected].