Oświadczenie Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” w sprawie poparcia protestu rolników

Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości” wyraża pełne poparcie dla protestów rolników, którzy walczą o ochronę polskiej gospodarki przed realizacją założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz z napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Bezpieczeństwo żywnościowe w czasach znaczących przetasowań geopolitycznych staje się warunkiem egzystencjalnym dla Narodu.

„Europejski Zielony Ład” zakłada znaczące zmiany w sposobie produkcji i konsumpcji żywności w Europie, w tym zwiększenie produkcji ekologicznej oraz zrównoważonych źródeł energii w rolnictwie. Doprowadzi to do zmniejszenia produkcji tradycyjnych, konwencjonalnych produktów spożywczych, co zagraża naszej suwerenności żywnościowej.

Wprowadzenie nowych regulacji, norm i standardów dotyczących produkcji żywności sprawi, że wiele lokalnych producentów nie będzie w stanie sprostać tym drastycznym wymaganiom, co spowoduje ograniczenia dostępności wielu produktów na rynku krajowym. 

Importowanie produktów spożywczych z innych krajów, które nie spełniają naszych standardów jakościowych i bezpieczeństwa żywności, jest nie do przyjęcia. Wprowadzanie takich produktów do obrotu może zagrażać zdrowiu konsumentów oraz prowadzić do obniżenia standardów produkcji przyjętych w naszym kraju. W związku z tym polskie rolnictwo musi być wspierane i chronione przed nieuczciwą konkurencją, która je niszczy. 

Śledząc relacje z protestów dostrzegamy podobieństwo metod, jakimi kierował się obóz rządzący na czele z Premierem Tuskiem w latach 2007-2015. To w czasach pierwszych Marszów Niepodległości w tłum pokojowo świętujących niepodległość Polaków ówczesna władza wysyłała prowokatorów, a następnie policja gazowała, pałowała i strzelała do uczestników Marszów Niepodległości. Jest więc jasnym, że rząd Donalda Tuska postanowił celowo przedstawić protestujących rolników  – niezgodnie z rzeczywistością – jako zadymiarzy, aby zredukować społeczne poparcie, jakim cieszą się rolnicy. Wszystkie ataki skierowane w stronę protestujących rolników, którzy domagają się sprawiedliwości walcząc o swoje prawa i godne warunki pracy potępiamy i uważamy za niedopuszczalne. 

Dlatego też wzywamy wszystkie grupy społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia i partie polityczne do jednoznacznego poparcia postulatów rolników, a rząd do zaprzestania szkodliwych działań oraz do przyjęcia polityki, która będzie sprzyjać rozwojowi polskiego rolnictwa. Solidaryzujemy się z protestującymi rolnikami i jesteśmy gotowi wesprzeć ich w walce o sprawiedliwość dla tej strategicznej gałęzi gospodarki. Zrobimy wszystko, aby bronić interesu naszego kraju i naszych rolników.

Zarząd Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” 


Opublikowano

w

przez

Tagi: