SUKCES! Marsz Niepodległości przejdzie legalnie!

Marsz Niepodległości został ogłoszony jako zgromadzenie państwowe, co pozwoli temu zgromadzeniu legalnie przejść ulicami Warszawy. Robert Bąkiewicz poinformował, że zgodnie z ustaleniami organizatorem tego oddolnego wydarzenia jest nadal Stowarzyszeni Marsz Niepodległości.

Przypominamy, że próbowano zablokować marsz poprzez decyzje Rafała Trzaskowskiego i niesprawiedliwe wyroki sądów. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 11 listopada zorganizuje złożenie kwiatów od ronda Dmowskiego do popiersia Ignacego Paderewskiego. Dzięki tej decyzji Marsz Niepodległości przejdzie legalnie.

W obliczu niezrozumiałej decyzji Prezydenta Stolicy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności Marszowi Niepodległości, a także krzywdzących organizatorów Marszu Niepodległości decyzji sądów, w poczuciu odpowiedzialności za to społeczne wydarzenie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy 11 listopada chcą obchodzić w tej formule Święto Niepodległości, podjąłem decyzję, aby nadać uroczystości status formalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Uroczystość rozpocznie się zgodnie z pierwotną wolą społecznych organizatorów wydarzenia o godz. 13.00 na rondzie Romana Dmowskiego.

Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Zgodnie z ustaleniami Roberta Bąkiewicza z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych sama organizacja Marszu Niepodległości pozostanie w rękach Stowarzyszenia Marszu Niepodległości.

Zgodnie z uzgodnieniami ochronę na Marszu Niepodległości zapewni Straż Marszu Niepodległości wspierana przez policję i Żandarmerię Wojskową.

Prezes Marszu Niepodległości poinformował też, że udział w tegorocznym Marszu Niepodległości ma być wyrazem wdzięczności i solidarności dla służb broniących polskich granic.