Akredytacje

Wszystkie media zainteresowane uzyskaniem akredytacji, których posiadanie usprawni logistykę dziennikarzy i umożliwi ujęcia z obszarów wyłączonych dla uczestników, proszone są o zgłoszenie poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.