20200226-Potwierdzenie-przekazania-do-pierwszego-czytania