List otwarty Prezesa S-MN Roberta Bąkiewicza str-2z2