Wielka AUKCJA MN: akwarela pędzla J. Schmidta: Do ataku 1920

Trwa Wielka Aukcja Marszu Niepodległości! Zgłasza się do nas coraz więcej ludzi, którzy oferują nam swoją pomoc. Tym razem odezwał się artysta plastyk, który swoje życie poświęcił warszawskiej Pradze. Przekazał na licytację akwarelę na płótnie.

Jacek Schmidt to serdeczny przyjaciel Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i człowiek, który ukochał kulturę i sztukę. Katolik, patriota, malarz, fotograf i organizator wieczorów poetyckich na Pradze. Czymże byłaby Praga bez pana Jacka Schmidta i prowadzonej przez niego galerii PRAGA del ARTE?

Dziękujemy szanownemu artyście, którego przekazane nam na aukcję dzieło będzie świadczyło o domu zwycięzcy. Ten obraz ogrzeje każdy dom miłością do Ojczyzny, która zawsze wymagała naszego poświęcenia i oddania!

“Do ataku 1920” to akwarela malowana na płótnie.

Zapraszamy do licytacji.

Wielka Aukcja Marszu Niepodległości!