Cel

Stowarzyszenie „Marsz niepodległości” jest organizacją oddolną, której głównym celem jest kształtowanie społecznych filarów niepodległości i suwerenności Polski.

Będziemy ten cel realizować poprzez:

  • ukazywanie nadrzędnego znaczenia wiary Katolickiej w życiu społecznym,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat historii Polski,
  • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • budowanie poczucia wspólnoty narodowej,
  • inicjowanie i wspieranie imprez kulturalnych i patriotycznych,
  • organizację konferencji i szkoleń,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.