Marsz Niepodległości 2022. Poznaliśmy tegoroczne hasło! “Silny Naród Wielka Polska”

Prezes stowarzyszenia Marszu Niepodległości zaprezentował dzisiaj hasło tegorocznego wydarzenia, które przejdzie ulicami Warszawy. Natomiast hasło brzmi “Silny Naród Wielka Polska”.

Podczas konferencji prasowej pod warszawskim ratuszem Robert Bąkiewicz prezentując hasło Marszu Niepodległości 2022 “Silny Naród Wielka Polska” wyjaśnił do czego odnoszą się oba człony. Podkreślił, że silny naród oznacza silne państwo stawiające opór dzisiejszemu złu, które szerzy się na świecie.

W dzisiejszych czasach ogromnego zagrożenia Europy rosyjskim imperializmem, zmianami geopolitycznymi uważamy, że państwo polskie musi postawić opór temu złu, które szerzy się na świecie. Musi prezentować silną postawę. Tę postawę może realizować tylko silny naród, silny duchem, wolą przetrwania, silny moralnością i etyką, który pokazuje przykład innym narodom

– wyjaśnił prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Odnosząc się z kolei do drugiego członu hasła podkreślił, że nawiązuje ono do pragnień naszych ojców i przodków, którzy dążyli do państwa silnie związanego z cywilizacją łacińską.

Wielka Polska natomiast jest tym marzeniem naszych przodków ideowych, do których dążyli, w którym Polska była właśnie państwem silnie związanym z cywilizacją łacińską, z polską kulturą, będzie państwem, gdzie inne narody będą mogły żyć z nami w przyjaźni

– powiedział Robert Bąkiewicz, wyjaśniając drugi człon hasła.

Wielka Polska to również państwo, które odnosi się do cywilizacji łacińskiej, która była fundamentem naszej ojczyzny i ta wielka Polska w oczach naszych przodków, ale i nas dzisiaj jest konieczna. Właśnie silny naród jest drogą, która prowadzi do wielkiej Polski

– dodał.