Przemówienie Roberta Bąkiewicza na Marszu Niepodległości

Przed wystąpieniem Marszu Niepodległości do zebranych przemówił Prezes Zarządu Marszu Niepodległości, który przywitał uczestników, organizatorów i w kontekście trudnej sytuacji geopolitycznej poprosił o odpowiedzialne uczestnictwo w Marszu Niepodległości.

Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo dzisiaj nie ma już sporów wewnętrznych, dzisiaj mamy spory zewnętrzne. Mamy atak na Polską granicę.

Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

Najważniejsze słowo, które powinniśmy zapamiętać, to jest odpowiedzialność. Bądźmy odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Robert Bąkiewicz – Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

Robert Bąkiewicz mówił o wojnie hybrydowej prowadzonej na granicy wschodniej z Białorusią i Rosją. Zaznaczył, że jesteśmy też atakowani przez Niemcy, które wykorzystują do tego instytucje Unii Europejskiej. Przemówieniem wzywał do jedności w trudnej sytuacji zewnętrznej.

Polska jest atakowana ze wschodniej granicy, przez Moskwę, która wykorzystuje Białoruś, ale jesteśmy również atakowani przez Niemcy, którzy wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności.

Robert Bąkiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości