Wsparcie

 

 

Wszystkim chcących pomóc umożliwiamy również dokonywanie wpłat na niżej podane konto:

Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”
ul. Majdańska 1 lok.11 04-088 Warszawa
nr rach. 34 1020 1013 0000 0602 0352 8726W tytule koniecznie proszę wpisać: Darowizna na cele statutowe
Kod SWIFT (dla wpłat z zagranicy): BPKOPLPW 

SMS Regulamin*