Straż MN

WESPRZYJ NAS!

STRAŻ MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI. CZEKAMY NA CIEBIE!

NIE BĄDŹ BIERNY, ODWAGI ! PODEJMIJ WYSIŁEK I WYŚLIJ SWOJE ZGŁOSZENIE !

Wypełnij formularz i dołącz !

CZYM JEST STRAŻ MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI

STRAŻ MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI (dalej SMN) jest formacją powołaną przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości (dalej Stowarzyszenie) i służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
SMN ma charakter społecznej i otwartej, opartej na wolontariacie, formacji logistyczno-ochronnej, której przedmiotem działania jest organizacja, zabezpieczenie logistyczne oraz ochrona przeprowadzenia zgodnie z prawem corocznego Marszu Niepodległości, jako zgromadzenia publicznego w dniu 11.11.
SMN w trakcie Marszu Niepodległości jako zgromadzenia publicznego działa w imieniu Przewodniczącego Zgromadzenia (na gruncie przepisów Ustawy o zgromadzeniach) i realizuje jego prawa i obowiązki.
Zakres działania SMN obejmuje ochronę mienia oraz osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym, jakim jest coroczny Marsz Niepodległości, oraz zabezpieczenie skutecznego przemieszczenia się uczestników tego wydarzenia, jego trasą.
Powstanie SMN jest bezpośrednim wynikiem nieudolnych, nieprofesjonalnych i nieodpowiedzialnych działań służb mundurowych w czasie Marszu Niepodległości w latach 2010, 2011, 2012 oraz prób rozbicia manifestacji w  2013, które w ocenie organizatorów mogły sprowadzić na uczestników legalnego zgromadzenia publicznego bezpośrednie zagrożenie ich życia i zdrowia oraz uszkodzenie lub zniszczenie mienia znacznej wartości.

 

Straż Marszu Niepodległości to: 
16 autonomicznych chorągwi (po jednej w województwie)
37 plutonów
Ponad 600 wolontariuszy, a to dopiero 50% stanu, jaki chcemy osiągnąć.
Poza Marszem Niepodległości zabezpieczamy lub współorganizujemy:
Marsze Żołnierzy Wyklętych i Marsze dla Życia w wielu miastach,
Marsz NSZ i Marsz Powstania Warszawskiego w Warszawie, tożsamościowy Marsz Piastowski z Poznania do Gniezna.

SMN realizuje swoje cele przez:

– bezpośredni udział swoich członków w przygotowaniach organizacyjnych Marszu Niepodległości ;
– bezpośredni udział swoich członków w zabezpieczeniu logistycznym przygotowań oraz samego Marszu Niepodległości;
– zabezpieczenie wszelkiego majątku ruchomego wykorzystywanego podczas Marszu Niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów mechanicznych, sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego, materiałów propagandowych (np. banery, transparenty, flagi itp.), infrastruktury instalowanej czasowo dla przeprowadzenia przemówień, wieców itp. (np. sceny);
– zabezpieczenie uczestników Marszu Niepodległości przed niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich oraz służb mundurowych podejmujących ewentualne działania w celu uniemożliwienia realizacji przez organizatorów i uczestników Marszu Niepodległości ich konstytucyjnych i ustawowych uprawnień z tytułu udziału w legalnym zgromadzeniu publicznym. W szczególności ochrona uczestników przed nieuprawnionym używaniem przez służby mundurowe środków przymusu bezpośredniego, wobec osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci oraz kobiet;
– zabezpieczenie uczestników Marszu Niepodległości przed dokonywanymi corocznie działaniami prowokacyjnymi niezidentyfikowanych osób, wobec których służby mundurowe nie podejmują aktywnych i skutecznych działań;
– każdorazowe zaplanowanie i ewentualne wdrożenie działań na wypadek wybuchu paniki lub innych okoliczności spowodowanych nieprofesjonalnym i nieodpowiedzialnym działaniem służb mundurowych oraz wszelkich innych niezidentyfikowanych osób, mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia uczestników Marszu Niepodległości;
– działania w zakresie skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia Marszu Niepodległości.

Działania podejmowane przez SMN odpowiadają specyfice tej formacji (charakter obywatelski oparty na wolontariacie) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z braku uprawnień właściwych dla służby mundurowej oraz koncesjonowanej agencji ochrony.

SMN działa na terenie całej Polski i tworzy swoje lokalne komórki terenowe w celu szerszego, skuteczniejszego i profesjonalnego szkolenia swoich członków również w zakresie szkolenia paramilitarnego i wojskowego.

SMN nie jest związana z żadną partią polityczną.

RAPORT Z PRZEBIEGU MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2012r.

Wywiad z szefem wyszkolenia z 2013 roku
http://narodowcy.net/publicystyka/8157-wywiad-z-szefem-wyszkolenia-strazy-marszu-niepodleglosci