Prawo

Prawne wsparcie Marszu

Podajemy numer telefonu komórkowego – 690 357 736 –  pod którym w dniach 10-12 listopada br. będzie można  uzyskać bezpłatnej porady prawnej i wsparcia w sprawach związanych z ewentualnymi bezprawnymi działaniami organów publicznych dotyczących uczestników Marszu Niepodległości. W tych dniach dyżur telefoniczny pełnić będą prawnicy, którzy będą udzielać porad m.in. w zakresie postępowania w czasie kontroli policyjnych na dojazdach do Warszawy czy też zatrzymań dokonywanych przez służby na terenie samego miasta. Potrzeba wsparcia telefonicznego pojawiła się po poprzednich Marszach gdy służby państwowe utrudniały manifestantom dojazd na zgromadzenie urządzając liczne kontrole drogowe, przeciągające się godzinami czynności legitymowania osób a nawet przetrzymywania osób na komisariatach.

Przypominamy również adres mailowy: [email protected] na który prosimy przesyłać ewentualne prośby o wsparcie prawne z tytułu represji związanych z uczestnictwem w Marszu Niepodległości czy też fakty dokonanych przez służby państwowe naruszeń prawa. Na ww. adres mailowy przyjmujemy również zgłoszenia uczestnictwa w Zespole Prawnym Marszu.

Wydrukuj poradnik zatrzymanego
Wydrukuj wzór zażalenia na zatrzymanie
Wydrukuj wzór skargi na działania policji

Zapraszamy do wysłuchania mec. Marcin Iwanowskiego z Zespołu Prawnego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Rozmowa dotyczyła praw uczestników manifestacji i zgromadzeń publicznych w kontekście zbliżającego się Marszu Niepodległości. Poruszona została również kwestia praw i obowiązków służb mundurowych.