Husaria

Husaria istniała prawie 3 stulecia. W tym czasie brała udział w tak wielu bitwach czy potyczkach, że samo ich wymienienie jest prawie niemożliwe. Poniżej spis bitew w których uczestniczyła husaria w jednym tylko dziesięcioleciu (lata1600-1610). Rzecz jasna wszystkie bitwy Polacy wygrali, poniżej zaś podano jedynie te z nich, gdzie siły wroga były wyraźnie większe od polskich.

Data bitwy Miejsce bitwy Liczba wojsk polskich (w tym husarii) Przeciwnik i jego liczba Ilość wrogich żołnierzy na 1 Polaka
29-IX-1600 Karksi 1200 (?) Szwedzi 3000 2,5
25-XI-1600 Cutrea de Argesz 1450 (950) Wołosi ok.9000 ok.6
7-I-1601 Cesis (Kieś) 700 (ok.350) Szwedzi 3000 4,3
23-IV-1601 Kokenhausen (Koknese) 3000 (ok.1000) Szwedzi 4900 1,6
25-IX-1604 Biały Kamień (Paide) 2300 (?) Szwedzi 6000 2,6
27-IX-1605 Kircholm 3500 (1450) Szwedzi 11000 3,1
4-VII-1610 Kłuszyn 6800 (5550) Rosjanie ok.35000 ok.5

Najdłuższy okres kiedy husaria nie przegrała żadnej bitwy wynosi 125 lat (od 1500 do 1625r.). A dodać tu trzeba, że walczyła w tym czasie wielokrotnie z o wiele liczniejszym przeciwnikiem. Polska bastionem Europy!

husaria

Na czele Marszu będzie Husaria, liczymy na Wasze wsparcie finansowe na pokrycie jej kosztów.

husarz