Akredytacje

W tym roku również będą wydawane akredytacje dla mediów, usprawniające logistykę i umożliwiające ujęcia z obszarów wyłączonych dla uczestników.
W celu uzyskania akredytacji należy uzupełnić poniższy formularz i wysłać go na adres [email protected]i.pl
1) Lista reporterów (imię, nazwisko, nr legitymacji)
2) Lista osób związanych z zaopatrzeniem technicznym (imię, nazwisko, funkcja)
3) Sprzęt niestandardowy  (np.wóz, dron, podest, etc.)
4) Numer telefonu i adres e-mail do osoby zarządzającej zespołem